Witamy w naszym Zakładzie.

Zakład jest placówką opieki długoterminowej. Opieka nad osobami w stanie apalicznym to sprawowana przez wykwalifikowane pielęgniarki pielęgnacja ciała, zapobieganie odleżynom oraz odżywianie adekwatne do stanu zdrowotnego (odżywki wysokobiałkowe), zapobieganie skutkom długotrwałego unieruchomienia.

Rehabilitacja pozwala na stopniową i indywidualną poprawę funkcji życiowych i jak najlepsze przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie z dysfunkcjami wynikającymi z choroby.    Najbardziej specyficznym oddziaływaniem jest wielozmysłowa stymulacja, która pozwala na diagnozowanie stopnia świadomości.

Celem terapii logopedycznej jest zabezpieczenie przed wykształceniem się wadliwych nawyków ruchowych narządów mowy, poprawa mimiki, likwidacja dysfagii, zmniejszenie nadwrażliwości okolic twarzy i jamy ustnej oraz poszukiwanie sposobów nawiązania komunikacji pozawerbalnej.

Posiadając Cyber-Oko w wielu przypadkach doprowadza się do pozawerbalnego kontaktu z pacjentem i stymuluje się funkcje poznawcze.

Stymulacja polisensoryczna zmierza do kanału komunikacji z pacjentem w stanie apalicznym. Bazując na odczuciach płynących z ciała nawiązuje się subtelną nić porozumienia. Poprzez dostarczenie szeregu bodźców, w tym kinestetycznych, wzrokowych, słuchowych, węchowych podawanych jednocześnie można tworzyć nie tylko czytelny przekaz, ale także barwną scenerię np. pacjent leżąc na łóżku wodnym, wpatruje się w kolumny wodne w kolorze niebieskim, wsłuchuje się w odgłos morza i śpiew delfinów oraz czuje zapach morza.

Zespół stanowią:

  • Dyrektor Zakładu: mgr Janina Mirończuk
  • Lekarz naczelny: Łukasz Kulwicki
  • Koordynator opieki nad pacjentem: Agnieszka Mirończuk
  • Przełożona pielęgniarek: Marzenna Kubiczak

Ponadto:

  •  6 lekarzy (neurolodzy, interniści, rehabilitant, psychiatra)
  • 16 pielęgniarek – specjalistki z zakresu opieki długoterminowej z kursem z zakresu opieki długoterminowej
  • 9 opiekunów medycznych
  • 7 rehabilitantów
  • 2 psychologów
  • 2 logopedów

Nasz zakład

DSCN1397

DSCN1417

DSCN1413