Zasady postępowania to:

 • pogłębiona diagnostyka świadomości,
 • bodźcowanie zmysłów,
 • rehabilitacja adekwatna do stanu zdrowia.

Diagnostyka:

 • Informacja z miejsca pobytu:
  • tomograf komputerowy,
  • rezonans magnetyczny,
 • badanie EEG,
 • badanie USG,
 • badanie EKG.

w Zakładzie wykonuje się:

 • badanie Cyber-Okiem,
 • badanie Kaskiem EEG.

W placówce świadczony jest szeroki zakres opieki i rehabilitacji nad pacjentem:

 • całodobowe kompleksowe działania pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
 • opieka lekarska,
 • leczenie farmakologiczne,
 • niezbędne konsultacje specjalistyczne,
 • podstawowe badania diagnostyczne,
 • ustalenie i stosowanie diety,
 • masaż, hydromasaż,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • w miarę możliwości prowadzona jest dogoterapia i hipoterapia,
 • stymulacja metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej, prowadzenie terapii grupowej i indywidualnej,
 • praca przy Cyber-Oku oraz Kasku EEG,
 • zajęcia z psychologiem,
 • zajęcia z logopedą,
 • zajęcia grupowe prowadzone metodą wielozmysłowej neurostymulacji,
 • dodatkowo Fundacja „Światło” organizuje szkolenia mające na celu przygotowanie rodziny (opiekuna) do opieki i pielęgnacji w warunkach domowych.