Lista dokumentów niezbędnych do wystąpienia o zgodę na pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Fundacji „Światło” w Toruniu znajdziesz tutaj.

Sposób i tryb kierowania osób do zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt uregulowane są znowelizowaną ustawą o działalności leczniczej z 1 lipca 2011 roku.

Decyzję o przyjęciu pacjenta podejmuje Dyrektor Zakładu wraz z Lekarzem Naczelnym.

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym chory może przebywać czasowo. Czas pobytu pacjenta warunkowany jest umową opiekuna pacjenta z Zakładem.

Wniosek wraz z dokumentami należy przesłać na adres:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Fundacji „Światło”
Ul. Grunwaldzka 64, 87-100 Toruń
Z dopiskiem: wniosek o przyjęcie do ZOL-u