Kryteria zdrowotne.

 1. Stan apaliczny pacjenta.
 2. Stabilny stan układu krążenia i oddychania – bez respiratora i tlenoterapii.
 3. Założony do żywienia dojelitowego PEG.
 4. Stan zdrowotny pacjenta – bez patogenów alarmowych w badaniu bakteriologicznym.
 5. Ustalone leczenie chorób przewlekłych takich jak cukrzyca, niewydolność serca itp.
 6. Zakończona antybiotykoterapia.

Pierwszeństwo w przyjęciu.

 • Mieszkańcy Torunia spełniający kryteria zdrowotne.
 • Osoby małoletnie i dzieci.
 • Młodzi ludzie po wypadkach komunikacyjnych do 1 roku od zajścia.
 • Osoby po wypadkach.
 • Pozostałe osoby po zawałach, podtopieniach, zatruciach, udarach.

Więcej informacji znajduje się na stronie dotyczącej wymaganych dokumentów.

Nasz zakład

DSCN1397

DSCN1417

DSCN1413